Data: 2009-06-23
Starostwo Powiatowe Strzelce Kraj
BIP: www.bip.fsd.pl otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
66-500 Strzelce Kraj, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7

telefon: 0-95 763-23-80
faks: 0-95 763-11-26

Adres e-mail
sstrzelce@sekretarz.zg.pl


Redakcja

Beata Nowak
telefon: 0-95 763-23-80
faks: 0-95 763-11-26
e-mail: starosta.fsd@powiatypolskie.pl