Urząd Gminy Orchowo

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Orchowo





Strona www BIP : www.orchowo.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


62-436 Orchowo ul. Kościuszki 6

telefon: 0-63 268-40-90
faks: 0-63 268-40-90

Adres e-mail

ug@orchowo.pl

Redakcja

Maria Ogrodowicz
telefon: 0-63 268-40-90
faks: 0-63 268-40-90
e-mail: m.ogrodowicz@orchowo.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:306