Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

   

ROK 2009
m
STYCZEŃ - XXXII
Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXII/142/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. 
2.Uchwała Nr XXXII/143/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
3.Uchwała Nr XXXII/144/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

LUTY - XXXIII, XXXIV i XXXV Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXIII/145/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2.Uchwała Nr XXXIV/146/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
3.Uchwała Nr XXXIV/147/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
4.Uchwała Nr XXXIV/148/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
5.Uchwała Nr XXXIV/149/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos
6.Uchwała Nr XXXIV/150/09 zmieniająca Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009
7.Uchwała Nr XXXIV/151/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
8.Uchwała Nr XXXIV/152/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
9.Uchwała Nr XXXV/153/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
10. Uchwała Nr XXXV/154/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

MARZEC - XXXVI Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXVI/155/09 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2.Uchwała Nr XXXVI/156/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do spółki prawa handlowego
3.Uchwała Nr XXXVI/157/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
4.Uchwała Nr XXXVI/158/09 w sprawie przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości Kampinos
5.
Uchwała Nr XXXVI/159/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare
6.Uchwała Nr XXXVI/160/09 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
7.Uchwała Nr XXXVI/161/09 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku.
8.Uchwała Nr XXXVI/162/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KWIECIEŃ - XXXVII i XXXVIII Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXVII/163/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
2.Uchwała Nr XXXVIII/164/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
3.Uchwała Nr XXXVIII/165/09 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
4.Uchwała Nr XXXVIII/166/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2008 rokAutor dokumentu:

Udostępnił:  Wioletta Siekiera (2009-03-04 10:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:  Wioletta Siekiera (2009-05-06 09:58:56)

DRUKUJ   
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

ilość odwiedzin: 257557