Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

   

Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie 
Gminy Kampinos na rok 2007


I .Ogólna  wartość  mienia  komunalnego  wynosi     - 3 942 601,04 zł
    w tym:  wartość   gruntów                                     - 1 930 884,04 zł
                 wartość   budynków                                  - 2 011 717,00 zł

1.Grunty nabyte w drodze zakupu przez  Gminę w/g załącznika Nr 1.
   Wartość tych gruntów wynosi - 1 447 501,00 zł  o pow.  23,48 ha.

2. Grunty nabyte w drodze darowizny przez Gminę w/g załącznika Nr 2.
    Wartość tych gruntów wynosi 137 679,00 zł. 

3. Grunty nabyte w drodze komunalizacji mienia w/g załącznika Nr 3.
    Wartość gruntów wynosi 296.069,00 zł , 
    Wartość budynków wynosi 743 479,00 zł. (pow. gruntów - 22.6952 ha)

4. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w/g załącznika Nr 4.
    Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste
    wynosi 8,83 ha, wartość ustalonych opłat z tego tytułu 4.360,84 zł.

5. Grunty oddane w dzierżawę w/g załącznika Nr 5
    Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi 13,29 ha,
    wartość ustalonych opłat z tego tytułu wynosi 45.274,20zł

 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (od 01.09.2005r. do 31.10.2006)
 -  z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym  własności gruntów   w wysokości: 481.520,50zł  tj.            
1. Strzyżew Parcele dz. 70/4         -    70.675,00
2. Strzyzew Parcele dz. 70/11       -   232.953,00
3. Kampinos ul Partyzantów 22     -     37.675,00
4. Łazy dz. 44                                -   132.500,00
5. Kampinos dz. 84/1                      -      7.717,50 zł


Autor dokumentu: Referat Finansowy

Udostępnił:  Wioletta Siekiera (2007-01-31 13:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:  Wioletta Siekiera (2007-01-31 13:34:35)

DRUKUJ   
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

ilość odwiedzin: 257572