Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

   Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki
   Gruntami: 
Piotr Popowski 
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  p.o. Z-ca Głównego Księgowego: Wiesława Liśkiewicz
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska 
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski


Oświadczenia majątkowe za rok 2006

•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska, Budownictwa i Inwestycji: Piotr Popowski
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska 
• Kierownik Gminnego Przedsiębiorstwa
  Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski


Autor dokumentu: UG

Udostępnił:  Tomasz Tymoftyjewicz (2003-06-30 15:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:  Wioletta Siekiera (2008-07-14 12:59:47)

DRUKUJ   
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

ilość odwiedzin: 257530