Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

   
Uchwała Nr XXVI/121/08 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos"

STUDIUM
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kampinos

POLITYKA PRZESTRZENNA (tzw. rysunek Studium)
- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - Załącznik nr 2a do uchwały zatwierdzającej
- OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DÓBR KULTURY - Załącznik nr 2b
- INSTRUMENTALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ - Załącznik nr 2c

Autor dokumentu: Informacji udziela Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami, tl. (22) 725 00 40 w. 22

Udostępnił:  Wioletta Siekiera (2008-12-01 12:17:43)
Ostatnio zmodyfikował:  Wioletta Siekiera (2008-12-01 13:07:22)

DRUKUJ   
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

ilość odwiedzin: 257555