Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

NazwaTypDataOperacja
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/9/2009 pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowo - socjalnych w miejscowości Stare Gnatowice Gm. Kampinos"el. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/10/2009 pn.: "BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE GNATOWICE Część 1: Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego oraz odstojników wód popłucznych wraz z budową sieci wodociągowej wyjściowej na terenie SUW Część 2: Wykonanie nowego ujęcia wody na terenie SUW" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sprawa nr 341/8/2009 pn.: " Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo - Szczytno"el. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/8/2009 pn.: "Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo - Szczytno" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/8/2009 - PRZEDMIARel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/7/2009 pn.: "Część 1.Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przesytrzennego terenu o powierzchni ok. 259 ha dla terenu wsi Kampinos A.. Cześć 2. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przesytrzennego terenu o powierzchni ok. 160 ha dla terenu części wsi Wiejca. - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Uchwała Rady Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego wieś Kampinos Ael. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Załącznik graficzny do Uchwały Rady Gminy Kampinos - Kampinosel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Uchwała Rady Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego częśc wsi Wiejcael. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Sprawa nr 341/11/2009 pn.: " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" - SIWZel. menu2009-06-19MODYFIKACJA
Załącznik graficzny do Uchwały Rady Gminy Kampinos - Wiejcael. menu2009-06-19MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

Drukuj...
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

ilość odwiedzin: 257490